محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام راهنمای خرید خدمات تخصصی دانلود لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما


 • روانشناسي،علوم تربيتي و اجتماعي
 • شيمي ، نفت ، گاز ، پتروشيمي
 • برق،الکترونيک،مخابرات،کنترل
 • معماري ، عمران و شهرسازي
 • کامپيوتر و فناوري اطلاعات
 • تربيت بدني و علوم ورزشي
 • هنر ، بازيگري و گرافيک
 • کشاورزي ، دام و طيور
 • پزشکي،پرستاري و تنظيم خانواده
 • حقوق و علوم سياسي
 • فقه و معارف اسلامي
 • معدن و زمين شناسي
 • مکانيک ، متالوژي و صنعت
 • حسابداري و اقتصاد
 • رياضي و آمار
 • زيست شناسي و محيط زيست
 • مديريت و اصول سرپرستي
 • صنايع غذائي
 • نساجي
 • بيوگرافي ، زندگي نامه
 • شيلات
 • صنايع
 • جغرافيا
 • تاريخ و فلسفه
 • ادبيات و آموزشي
 • فيزيک و نجوم
 • صنايع چوب
 • علوم نظامي و آمادگي دفاعي
 • کارآفريني و طرح کسب و کار
 • جهانگردي،گردشگري و توريسم
 • گزارش کارآموزي و آزمايشگاه
 • پرسشنامه
 • شارژ حساب کاربري
 • بخش نمونه سوالات

 

عنوان محصول :

طراحي و بررسی رتار يك سازه مقاوم در برابر زلزله - سيستم هاي مهاربندي عمودي


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید
# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

کد محصول: pn870
تعداد ص?حه: 225 ص?حه
قالب ?ایل: word

?هرست مطالب

1-1-پيشگ?تار: 2
2-سازه نرم 3
شكل (1-1)- نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمين لرزه در ايران 4

?صل دوم 5
ر?تار سازه ها تحت بار زلزله 5
2-1-?لس?ه طراحي سازه هاي مقاوم تحت بار زلزله ]13[و]9[ 6
2-2-ر?تار مناسب سازه تحت بارگذاري متناوب 8
ال?) هيسترزيس ثابت(خوب) 9
ب)هيسترزيس كاهنده(بد) 9
2-3-ضريب ر?تار سازه ها 9
شكل (2-1)-نمودار نيرو- تغيير شكل مصالح 11
شكل (2-2)-نمودار پسماند 11
شكل (2-3)-ر?تار ثابت سازه ها تحت بار ا?قي تكراري 12
شكل (2-4)-ر?تار كاهنده سازه ها تحت بار ا?قي تكراري 12
شكل (2-5)-ر?تارسازه الاستيك و غير الاستيك 13

?صل سوم 14
ملاحظات طراحي سازه ها 14
3-1-مقدمه 15
3-2-اهميت سيستم سازه اي 15
3-3-عوامل موثر در مقاومت سازه 16
3-3-1-پلان ساختمان ونسبت ابعاد 16
3-3-2-ارت?اع ساختمان ونسبت ارت?اع به ابعاد 16
3-3-3-طبقه نرم 17
3-3-4-طبقه ضعي? 17
3-3-5-اثرات نامتقارني ساختمان 17
3-3-6-تاثير اعضاء غير سازه اي 18
3-4-بارگذاري 18
3-4-1-بارهاي قائم 18
3-4-2-بارهاي اجرايي 19
3-4-3-بارهاي ضربه اي قائم 19
3-4-4-بارهاي زلزله 19
3-4-4-1-بارجانبي معادل 20
3-4-4-2-آناليز مودال 20
شكل (3-1)-حركات نسبي در سازه هاي پيوسته 22
شكل (3-2)-توزيع جرم در ارت?اع 22
شكل (3-3)-طبقه نرم 23

?صل چهارم 24
سيستم هاي سازه اي 24
4-1-مقدمه 25
4-2-سيستم هاي سازه اي مختل? 25
4-3-قاب خمشي صلب (MRF): 27
4-4-قابهاي مهاربندي شده 28
4-4-1-مقدمه 28
4-4-2-انواع مهاربندي 29
4-4-2-1-مهاربندهاي هم مركز (CBF) 30
4-4-2-2-مهاربندهاي خارجي از مركز (EBF) 31
4-4-2-2-1-شكل پذيري ?ولاد 33
4-5-قاب مهاربندي شده با قاب صلب 33
4-5-1-مقدمه 33
4-5-2-اندركنش سيستم مهاربندي وقاب صلب 34
4-6-1-مقدمه 35
4-6-2-عملكرد خرپاي كمربندي ومياني 35
4-6-3-اتصال كمربندهاي خرپايي به ستونهاي پيراموني 37
4-6-4-سيستمهاي با دو يا چند خرپاي كمربندي 38
4-7-قابهاي لوله اي 38
4-7-1-مقدمه 38
4-7-2-قاب لوله اي ساده 40
4-7-2-1-پديده لنگي برشي 41
4-7-3-قاب لوله خرپايي 44
4-7-3-1-ر?تار تحت بارهاي قائم 45
4-7-3-2-ر?تار تحت بارهاي جانبي 47
4-7-4-قاب لوله اي دسته شده 47
4-7-5-قاب لوله در لوله 49
4-8-قاب با سيستم خرپاي يك در ميان (Staggered truss) 50
4-8-1-مقدمه 50
4-8-2-عملكرد خرپاي يك در ميان 51
4-8-3-سيستم ك? در خرپاي يك در ميان 52
4-8-4-ستونها در سيستم خرپاي يك در ميان 53
4-9-سازه هاي معلق 53
4-10-سازه هاي پيوندي 54
4-11-پروژه هاي عملي 55
4-11-1-قاب مهاربندي شده 55
4-11-2-قاب با سيستم خرپاي كمربندي 55
4-11-3-قاب هاي لوله اي 56
4-11-4-تغييرات قابل ملاحظه در طرح اصلي براي  ?راهم كردن مهاربندي 57
4-12-مقايسه اجمالي سيستم هاي سازه اي 58
شكل (4-1)- ال?-پاسخ قاب صلب تحت بار جانبي؛ 61
ب-تغيير شكل خمشي تير و ستون به علت گره صلب 61
شكل (4-2)- مول?ه هاي تغيير مكان جانبي قابهاي MRF 61
شكل (4-3)- قاب مقاوم خمشي يك طبقه تحت بارگذاري شديد تكراري 62
شكل (4-4)- تعدادي از اشكال مهاربندي 63
شكل (4-5)- تغيير شكل پلاستيك قاب با مهاربند هم مركز K شكل 64
شكل (4-6)- حلقه هاي پسماند براي يك قاب با مهاربند هم مركز K شكل 64
شكل (4-7)- تغيير شكل پلاستيك يك قاب EBF 65
شكل (4-8)- حلقه هاي پسماند براي يك قاب EBF 65
شكل (4-9)- شكل شماتيك اندركنش قابهاي مهاربندي و خمشي؛ 67
(a)هسته مهاربندي و قاب خمشي محيطي؛ 67
(b)هسته مهاربندي و قابهاي خمشي داخلي و خارجي 67
شكل (4-9)- ادامه؛   (c)هسته مهاربندي و قاب خمشي داخلي؛ 68
(d) مهاربندي داخلي در كل عرض و قابهاي خمشي خارجي 68
شكل (4-9)- ادامه؛  (e)مقطع نشان داده شده با مهاربندي اصلي و ثانويه 69
شكل (4-10)- عملكرد متقابل ميان قاب مهار شده و قاب صلب؛ 70
(a) تغيير شكل هر كدام از سيستمهاي مجزا؛ 70
(b) تغيير نيروي برشي عامل منتجه از اثر متقابل 70
شكل (4-11)- پلان ك? ساختمان با خرپاي كمربندي 70
شكل (4-12)- عملكرد هسته مركزي و كمربندها 71
شكل (4-13)- (a) ر?تار طره اي هسته؛ 72
(b) ر?تار انحناء برگشتي خرپاي كلاهك 72
(ال?)              شكل(4-14)- توزيع تنش دراعضاء كناري وهسته مقاوم 72
شكل (4-15)- نماي شماتيك از سازه اي با دو خرپاي مياني و كمربندي 73
شكل (4-16)- توزيع تنش محوري در لوله مربع شكل تو خالي 74
شكل (4-17)- توزيع نيروي محوري در ستونها، ناشي از بار جانبي؛ 76
(a) لوله مستطيلي؛ (b) لوله مثلثي؛ (c) لوله دايروي 76
شكل (4-18)- ?رمهاي متنوع سيستمهاي لوله اي 77
شكل(4-19)- ر?تار لوله توخالی طره ای تحت بارهای جانبی                              شكل(4-20)- توزيع نيروي  محوری در لوله تو خالی طره ای 78
شكل(4-21)- حذ? ستونها در طبقات پايين 79
شكل(4-22)- سيستم قاب لوله اي با خرپاهاي قطري 79
شكل(4-24)- نيروهاي قاب لوله اي مهاربندي شده تحت اثر بار قائم 81
شكل(4-23)- قاب لوله اي مهاربندي شده ?ولادي 81
شكل(4-25)- ?رمي از لوله دسته شده 81
شكل(4-26)- لوله دو سلولي                                  شكل(4-27)- لوله سه سلولي 82
شكل (4-28)- توزيع نيروي محوري و اثرات لنگي برشي در لوله دسته شده؛ 82
(a) لوله دو سلولي؛  (b) لوله نه سلولي 82
شكل (4-29)- اندر كنش قاب و ديوار برشي 83
شكل (4-30)-نمايش پرسپكتيو از آرايش خرپا در سيستم خرپاي يك در ميان 84
شكل (4-31)- پلان ساختمان نيم دايره اي در سيستم خرپاي يك در ميان 85
شكل (4-32)- انتقال بار جانبي از طريق عامل ديا?راگم در سيستم خرپاي يك در ميان 85
شكل (4-33)- مسير انتقال بار در سيستم خرپاي يك در ميان 86
شكل (4-34)- سازه معلق دو طره اي 87
شكل (4-35)- سازه پيوندي 87
شكل (4-36)- پروژه هاي عملي با قاب مهار بندي شده؛ 89
شكل (4-37)- پروژه عملي با سيستم خرپاي كمربندي و مياني به همراه قابهاي خمشي؛ 90
شكل (4-38)- نماي شماتيك از خرپاي مياني در پروژه Houston center 91
شكل(4-39)-پروژه عملي با سيستم لوله اي؛ ساختمانWorld trade center 92
شكل(4-40)-پروژه عملي با سيستم لوله  خرپايي ؛ 94
ساختمان56 طبقۀ  First international plaza 94
شكل(4-41)-پروژه عملي با سيستم لوله خرپايي؛ ساختمان  John hancock 95
شكل(4-42)-پروژه عملي با سيستم لوله دسته شده؛ ساختمانSears tower 95
شكل(4-43)-   (a) ساختمان Citicorp center 96
(b) تصوير شماتيك از ساختمان 96
شكل(4-46)- مقايسه سيستمهاي سازه اي با توجه به تعداد طبقات ساختمان بر اساس نظريات ?ضلور خان 98
شكل(4-47)- مقدار ?ولاد سازه اي براي سيستمهاي ثقلي و جانبي 99
شكل(4-48)- ارزيابي نسبي بين ساختمانهاي بلند آمريكا 99

?صل پنجم 100
قاب هاي خمشي صلب(MRF) 100
5-1-كليات 101
5-2-ر?تار قاب صلب 101
5-3-مقاومت ا?زون در قابهاي خمشي 102
5-4-نتيجه گيري 103
شكل (5-1)-ارتباط ايده آل بين ضرايب 105

?صل ششم 106
قابهاي  مهاربندي شده 106
6-1-قابهاي مهاربندي شده هم مركز(CBF) 107
6-1-1-كليات 107
6-1-2-ر?تار مهاربندي هاي هم مركز 107
6-1-3-انواع مهاربندي هم مركز 108
6-1-3-1-مهاربند ضربدري × شكل 108
6-1-3-2-مهاربند تك قطري Z: 108
6-1-3-3-مهاربند 7و8(cherron) 108
6-1-3-4-مهاربندي k شكل 109
6-1-4-ملاحظات طراحي مهاربندي هاي هم مركز 109
6-1-4-1-اثربارهاي ثقلي 109
6-1-4-2-ضريب طول موثر 109
6-1-4-3-لاغري اعضا 109
6-1-4-4-كاهش تنش مجاز 110
6-1-4-5-نوع اتصال 110
6-1-5-بهبود ر?تار مهاربندي هم مركز 110
6-1-6-نتيجه گيري 111
6-2-قابهاي مهاربندي شده خارج از مركز (EBF) 112
6-2-1-كليات 112
6-2-2-ر?تار مهاربندي هاي خارج از مركز 112
6-2-3-استهلاك انرژي در قابهاي (EBF )خارج از مركز 114
6-2-4-طول تير پيوند درقابهاي EBF ومكانيزم آن 114
6-2-5-اثر سخت كننده ها بر ر?تار تير پيوند 116
6-2-6-بهبود ر?تار مهاربندي خارج از مركز 116
6-2-6-نتيجه گيري 117
6-3-مقايسه ر?تار سازه هاي مهاربندي شده هم مركز با خارج از مركز 117
6-3-1-كليات 117
6-3-2-نكاتي در طراحي قابها 117
6-3-3-بررسي روند تشكيل م?اصل پلاستيك 119
6-3-4-نتيجه گيري  ]20[ 119
6-4-تاثير آرايش مهاربندي ها در ر?تار سازه 120
6-4-1-كليات 120
6-4-2-بحث در مورد بررسي هاي انجام گر?ته 121
6-4-3-نتيجه گيري 122
6-5-تيرپيوند خمشي در قاب هاي EBF 123
6-5-1-كليات 123
6-5-2-مدل انتخابي براي تحليل 124
6-5-3-نتيجه گيري 125
6-6-بادبندهاي زانويي 125
6-6-1-كليات 125
6-6-2-ر?تار بادبند زانويي 127
6-6-3-بررسي عملكرد قاب زانويي (KBF) 128
6-6-3-1-عوامل محدوده كننده شكل پذيري 129
6-6-3-2-بررسي ضريب ر?تار   130
6-6-4-بررسي عملكرد قاب زانويي (CKB) 130
6-6-5-نتايج كلي از بررسي بادبند زانويي 131
6-7-بادبندهاي دروازه اي 132
6-7-1-كليات 132
6-7-2-مختصري از عملكرد بادبندهاي 8 133
6-7-3-عملكرد بادبند دروازه اي 134
6-7-4-كمانش خارج از ص?حه 135
6-7-5-تاثير موقعيت گره مياني در مقدار باركمانش خارج از ص?حه 136
6-7-6-ضريب طول موثر اعضاي مهاري 136
6-7-7-كمانش خارج از ص?حه در برابر كمانش داخل ص?حه 137
6-7-8-ملاحضات طراحي 137
6-7-9-نتيجه گيري ]36[ ]37[ 138
شكل (6-1)-ر?تار پسماند براي قاب CBF 140
(ال?)- تك مهار ؛ (ب)- ج?ت مهار 140
شكل (6-2)-چرخه پسماند براي يك سيستم دو گانه MRF  و CBF 141
شكل (6-3)-منحني هسيترزيس براي يك مهاربند،با لاغري مت?اوت 141
شكل (6-4)-نمونه حلقه هاي پسماند مهاربند هاي X و 8 142
شكل (6-5)- سازه هاي قابي بدست آمده با تغيير ?اصله d 142
شكل (6-6)- سازه هاي قابي بدست آمده با تغيير ?اصله e 143
شكل (6-7)- انواع قابهاي EBF 144
شكل (6-8)- انواع آرايش مناسب مهاربندي هاي خارج از مركز 144
شكل (6-9)- انواع آرايش نا مناسب مهاربندي هاي خارج از مركز 145
شكل(6-10)-تغييرات سختي جانبي در حالت الاستيك نسبت به e/lبراي دو قاب ساده  EBF 146
شكل(6-11)-ارتباط اولين پريد طبيعي با نسبت e/l 146
شكل(6-12)-منحني اندركنش برش- لنگر 147
شكل(6-13)-حداكثر طول م?صل برشي در حالت مطلوب پلاستيك پيوند 147
شكل(6-14)-تشكيل مكانيزم در قاب و رابطه ?ي ما بين 148
شكل(6-15)-رابطه بين طول پيوند و تغيير شكل عضو 149
شكل(6-16)- توزيع لنگر، برش و نيروي محوري 149
شكل(6-17)- ?رمهاي خاص مهاربندي در حالتي كه چشمه هاي مهاربندي شده در يك دهانه نباشند 151
شكل(6-17)-ادامه 152
شكل(6-18)- يك نوع متداول پيكربندي سيستم قاب EBF 152
شكل(6-19)-تغييرات زاويه دوران مورد نياز تير پيوند بر حسب تغييرات نسبت e/l 153
شكل(6-20)-پيكر بندي مدل تحليلي سيستم EBF خمشي 153
شكل(6-21)-?رم كلي قاب تحت بررسي               شكل(6-22)-ر?تار كلي بار-تغيير مكان 153
شكل(6-23)-ابعاد بادبند زانويي(KBF) 154
شكل(6-24)-اثر سطح مقطع بادبند  بر روي سختي قاب 154
شكل(6-25)-اثر طول عضو زانويي بر روي سختي قاب 154
شكل(6-26)-?رم كلي از سيستم مهاربند زانويي شورن(CKB) 155
شكل(6-27)-تصوير و مشخصات پارامتر هاي سيستم (CKB) 155
شكل(6-28)-هندسه كلي قابهاي مورد بررسي 156
شكل(6-29)-تغيير شكل غير خطي در يك بادبند به شكل 8 156
شكل(6-30)-تغيير شكل غير خطي در يك بادبند دروازه اي 157
شكل(6-31)-مقايسه مسير انتقال نيروي جانبي در بادبند هاي 8 و دروازه اي 158
شكل(6-32)-قاب دروازه اي با ارت?اع زياد 158
شكل(6-33)-تعري? مختصات گره مياني 159

?صل ه?تم 159
قاب با سيستم خرپاي كمربندي ومياني 159
7-1-كليات 160
7-1-كليات 160
7-2-?رضيات در نظر گر?ته شده در تحليل 160
7-3-تعيين موقعيت بهينه براي يك خرپاي كمربندي 161
7-4-تعيين موقعيت بهينه براي دو خرپاي كمربندي 161
7-5-محل خرپاي كمربندي براي سازه 30 طبقه 163
7-5-1-بررسي نتايج تحليل 163
7-6-نتيجه گيري 164
7-7-نكات پاياني 165
شكل(7-1)-مدل شماتيك ساده سازه براي يك سيستم خرپاي مياني 166
شكل(7-2)-نمودار تعيين موقعيتهاي بهينه براي خرپاي كمربندي 167
شكل(7-3)-جابجايي ا?قي سازه در مدهاي مختل? در برابر ارت?اع سازه 168
شكل(7-4)-جابجايي ا?قي سازه با مهار كمربندي در مدهاي مختل? در برابر ارت?اع سازه 169

?صل هشتم 170
8-1-كليات 171
8-2-بررسي لنگر برشي در قاب لوله اي 172
8-3-بررسي ر?تار سيستم سازه اي لوله در لوله 174
8-3-1-كليات 174
8-3-2-مشخصات سازه هاي بررسي شده 174
6-3-3-ارت?اع بهينه قطع لوله داخلي 175
8-3-4-نتيجه گيري 175
8-4-بررسي سيستمهاي مختل? لوله اي تحت بارهاي گرانشي وجانبي 176
8-4-1-كليات 176
8-4-2-مدلهاي سازه اي براي ساختمان مورد مطالعه 176
8-4-3-نرم ا?زارهاي تحليل و طراحي 177
8-4-4-بررسي اثرات خروج از مركزيت 178
8-4-5-بررسي اثر   178
8-4-6-بررسي تغيير شكل ها 178
8-4-7-بررسي حداكثر برش پايه 178
8-4-8-بررسي وزن ساختمان مورد مطالعه 179
8-5-مقايسه كارايي سيستم سازه اي لوله اي، لوله در لوله وقاب خمشي 179
8-6-بررسي ر?تار سيستم تركيبي قاب لوله اي،هسته مركزي وكمربند خرپايي 181
8-7-ر?تار سازه لوله اي مهاربندي شده 181
8-8-سازه هاي با كارايي بالا 182
شكل(8-1)-تغييرات نيروي محوري درستونهاي پيراموني ضلع شمالي طبقه همك? 185
(قاب بال) 185
شكل(8-2)-تغييرات نيروي محوري درستونهاي پيراموني ضلع شرقي طبقه همك? 186
(قاب جان) 186
شكل(8-3)-تغييرات نيروي محوري در ستونهاي پيراموني ضلع شمالي طبقه پانزدهم 187
(قاب بال) 187
شكل(8-4)-تغييرات نيروي محوري در ستونهاي پيراموني ضلع شرقي طبقه پانزدهم 187
(قاب جان) 187
شكل(8-5)-درصد جذب برش عناصر مقاوم ساختمان 10 طبقه ( جهتx ، تيپA ) 188
شكل(8-6)-درصد جذب برش عناصر مقاوم ساختمان 10 طبقه پس ازقطع لوله داخلي 189
( جهتx ، تيپA ) 189
شكل(8-7)-سطح مقطع و سطح عمودي سيستم سازه اي لوله بادبندي شدهدر ساختمان مورد مطالعه 189
شكل(8-8)-پلان سيستمهاي سازه اي مختل? مورد مطالعه 191
شكل(8-9)-شكلهاي مختل? مهاربند 191
شكل(8-10)- (a)-قاب متداول با ستونهاي داخلي و خارجي؛ 193
(b)-ستونهاي خارجي به سمت پايين ر?ته ولي ستونهاي داخلي توسط خرپاي انتقالي به كنار منتقل شده اند؛ 193
(c)-تنها چهار ستون گوشه اي به ?ونداسيون متصل شده اند و ستونهاي ديگر توسط خرپاي انتقالي به گوشه منتقل شده اند؛ 193
(d)-نظريه "خان" براي ساختمانهاي بلند مرتبه با كارايي بالا. 193
ستونهاي خارجي 194
مهار بندي قطري داخلي 194
شكل(8-11)- پروژه عملي از سيستم با كارايي بالا، Bank of Southwest Tower ؛ (a)-تصوير شماتيك از مهاربندهاي قطري داخلي؛ 195
(b)-تصوير شماتيك از پلان؛ 195
(c)-تصوير شماتيك از مقطع؛ 195
(d)-تصوير ساختمان. 195

?صل نهم 196
9-1-مقدمه 197
9-2-سيستمهاي مهاربندي متقاطع 197
ال?-لوله مهاربندي شده خارجي 197
ب-لوله مهاربندي شده داخلي 197
پ-تركيب لوله قاب بندي ومهاربندي شده 198
9-3-سيستمهاي لوله اي با ستونهاي نزديك و تيرهاي عميق 198
ال?-قاب لوله اي با ?اصله بين ستوني (3 و58/4متر) 198
ب-قاب لوله اي با ?اصله بين ستوني(3متر) 198
پ-لوله متقارن با ?اصله ستون هاي 3متر 198
ت)قاب لوله اي با ?واصل ستون هاي 1/6 متر 199
9-4-سيستم هاي غيرلوله اي 199
ال?)قاب خمشي وهسته مهاربندي شده 199
ب)خرپاي كمربندي ومياني 199
شكل(9-1)-پلان نمونه طبقات 201
شكل(9-2)- نماي ?ضايي از لوله مهار بندي شده خارجي 201
شكل(9-3)- نماي ?ضايي نوع ديگري از لوله مهار بندي شده 203
شكل(9-4)- پلان سيستم مهار بندي شده متقاطع داخلي 203
هسته مهار بندي 203
شكل(9-5)-نماي ?ضايي از سيستم مهار بندي شده متقاطع داخلي 204
شكل(9-6)-نماي ?ضايي از سيستم لوله اي و مهار بندي 204
شكل(9-7)-قاب لوله اي با ?اصله ستونهاي 3 تا 4.57 متر 205
شكل(9-8)- سيستم لوله دو تايي با ?اصله ستونهاي 3 متر 205
شكل(9-9)- سيستم قاب خمشي و هسته مهار بندي شده 206
منابع 207

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین این سایت توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه دانشجوئی یویاز میباشد

. . . . . . . . . . . . . . .