محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام راهنمای خرید خدمات تخصصی دانلود لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما


 • روانشناسي،علوم تربيتي و اجتماعي
 • شيمي ، نفت ، گاز ، پتروشيمي
 • برق،الکترونيک،مخابرات،کنترل
 • معماري ، عمران و شهرسازي
 • کامپيوتر و فناوري اطلاعات
 • تربيت بدني و علوم ورزشي
 • هنر ، بازيگري و گرافيک
 • کشاورزي ، دام و طيور
 • پزشکي،پرستاري و تنظيم خانواده
 • حقوق و علوم سياسي
 • فقه و معارف اسلامي
 • معدن و زمين شناسي
 • مکانيک ، متالوژي و صنعت
 • حسابداري و اقتصاد
 • رياضي و آمار
 • زيست شناسي و محيط زيست
 • مديريت و اصول سرپرستي
 • صنايع غذائي
 • نساجي
 • بيوگرافي ، زندگي نامه
 • شيلات
 • صنايع
 • جغرافيا
 • تاريخ و فلسفه
 • ادبيات و آموزشي
 • فيزيک و نجوم
 • صنايع چوب
 • علوم نظامي و آمادگي دفاعي
 • کارآفريني و طرح کسب و کار
 • جهانگردي،گردشگري و توريسم
 • گزارش کارآموزي و آزمايشگاه
 • پرسشنامه
 • شارژ حساب کاربري
 • بخش نمونه سوالات

 

عنوان محصول :

پايان نامه كارشناسي مكانيك - دستگاه اندازه گیر پنوماتیکی


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 1)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید
# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

کد محصول: pn814
تعداد ص?حه: 110 ص?حه
قالب ?ایل: word

?هرست مطالب

چکیده ......آ
?صل اول: مقدمه ....1

?صل دوم: آشنایی با پنوماتیک ...4
2- 1- مقدمه ..5
2 –  2 – از تاریخچه تا م?هوم ...5
2 – 3 – خواص اصلی انرژی پنوماتیک ...7
2 – 4 – معایب سیستم پنوماتیک ..9
2 – 5 – ت?اوت بین سیستم های پنوماتیکی و دیگر سیستم ها ....11
2 – 6 – اجزای تشکیل دهنده سیستم های پنوماتیکی ..11
2 – 7 – اجزای تشکیل دهنده سیستم های هیدرولیکی .12
2 – 8 – مقایسه کلی بین هیدرولیک و پنوماتیک ....13
2 – 9 – اندازه گیری پنوماتیکی ....14
2 – 9 – 1 – واحدهای ?شاری ......15
2 – 9 – 2 – روش های اندازه گیری ?شار .18
2 – 9 – 3 –  سیگنال دهنده های بدون تماس ......20
2 – 9 – 3 - 1- اصول سنسور برگشت ?شار (اربریر) ......20
2 – 9 – 3 –  2 -  سنسور دهانه دار ..23
2 – 9 – 3 –  3 - سنسور انعکاسی (نازل حلقی –  سنسور همجوار) .24
2 – 10 - اصول وسایل اندازه گیری .....27
2 – 10 – 1- کمپراتورهای پنوماتیکی ?شاری ..27
2 – 10 – 2- سیستم های موازنه شده .......31
2 – 11 – بزرگنمایی پنوماتیکی (?رمان های پنوماتیک) 34
2 – 12 - سیستم های براساس دبی جریان .......41
2 – 13- کاربرد اندازه گیری پنوماتیکی ......44
2 – 13 – 1- المان سنجش ..44
2 – 14 - ملاحظات مربوط به صا?ی سطح 53
2 – 15 - مسترینگ کمپراتور پنوماتیکی ....57
2 – 16 - مزایای مترولوژیکی کمپراتورهای پنوماتیکی ...59
2 – 17 - نحوه خواندن کمپراتورهای پنوماتیکی ......61
2 – 18 - کمپراتورهای هوایی ?شاری .64
2 – 18 – 1 - ساختار دستگاه ......67
2 – 18 – 2 - محاسبات کمپراتور های پنوماتیکی سرعتی ...67

?صل سوم: کمپراتور ها ......70
3 – 1 – مقدمه ..71
3 – 2 - کمپراتور هایی با بزرگنمایی زیاد ...71
3 – 2 – 1 - کمپراتور بروکس ......72
3 – 2 – 2 - کمپراتور های نوری- مکانیکی ......73
3 –  3 - کمپراتور های مکانیکی ...74
3 – 3 – 1 – میکروکاتور 74
3 – 3 – 2 - کمپراتور سیگما 75
3 – 3 – 2 – 1 - مزایا و خصوصیات ...77
3 – 4 - کمپراتورهای مکانیکی- نوری .78
3 – 5 - کمپراتورهای پنوماتیکی ...80
3 – 6 - کمپراتور های الکتریکی ...81
3 – 6 – 1 - عیوب نوع مقاومتی ..82
3 – 7 - کمپراتور مایعی ..83
3  - 7 – 1-  معایب این دستگاه ..84

?صل چهارم: معر?ی دستگاه و روش ساخت .85

?صل پنجم: بحث و نتیجه گیری .....89
ضمائم ....91
منابع ......100

?هرست اشکال
شکل (2 –1): وسیله بازرسی پنوماتیکی با قابلیت سنجش 47 بعد ....7
شکل ( 2-2 ): اجزای تشکیل دهنده یک سیستم پنوماتیکی .......12
شکل ( 2- 3): اجزای تشکیل دهنده یک سیستم هیدرولیکی .....13
شکل (2– 4): روش های اندازه گیری ?شار ......17
شکل (2- 5): سیستم اندازه گیری ?شار با است?اده از روش وزن جسم ساکن ..19
شکل (2– 6): سنسور بر گشت ?شار (اربریر) ....21
شکل (2– 4): نقشه مدار سنسور برگشت ?شار 21
شکل (2– 8): سنسور دهانه دار ...23
شکل (2– 9): سنسور انعکاسی .....25
شکل (2– 10): نقشه مدار سنسور انعکاسی ......25
شکل )2– 11(: خطوط مشخصاتی سنسور انعکاسی .......26
شکل )2– 12(: کمپراتور پنوماتیکی ?شاری با دو گلویی .......27
شکل (2– 13): ?شار سنج پنوماتیکی ?شاری ..29
شکل (2– 14): ?شارسنج بوردون .......30
شکل (2– 15): اندازه گیر دی?رانسیلی .......31
شکل (2– 16): یک نمونه سیستم موازنه شده ..32
شکل (2–17): کاربرد سنجه تختی سنج، با است?اده از سیستم موازنه شده ......33
شکل (2– 18): سیستم ?رمان پنوماتیکی بر اساس اختلا? ?شار هوا 35
شکل (2– 19): ?رمان خاص توپی ساعت دار با قابلیت های مختل? ..36
شکل (2–20): ?رمان های داخل سنج ساعت دار ....37
شکل (2–21): ?رمان پنوماتیکی براساس اختلا? ?شار هوا ..38
شکل(2–22): نحوه قرار گیری حس کننده های پنوماتیکی مختل? (?رمان ها) بر روی قطعه کار .....39
شکل (2– 23): ?رمان های ساعت دار عمق سنج ...39
شکل (2– 24): ?رمان پنوماتیکی براساس جریان هوا ....41
شکل (2– 25): جریان سنج پنوماتیکی با است?اده از ?لومتر .42
شکل (2– 26): منحنی رابطه بین لقی (?اصله x) و دبی هوای عبوری ......44
شکل (2–27): نمونه ای از یک نازل حلقوی ....45
شکل (2–28): است?اده از نازل اندازه گیری یک طر?ه ...47
شکل (2–29): است?اده از اسپندل یک طر?ه در اندازه گیری .......47
شکل (2–30): است?اده از اسپندل دو طر?ه در اندازه گیری ..48
شکل (2–31): سطح مقطع یک اسپیندل معمولی که برای اندازه گیری قطرهای داخل ......48
شکل (2–32): انواع اسپندل ها به اضا?ه مشخصات شان ......49
شکل (2–33): مقایسه دو اسپندل (اسپیندل (A) برای کنترل عمود بودن و اسپیندل(B) برای کنترل مستقیم بودن).50
شکل (2-34): (اگر محور سوراخ عمود بر پله باشد، با چرخش اسپیندل تغییری در ارت?اع شناورهای A ، B حاصل نخواهد شد اگر محور سوراخ بر پله عمود نباشد، با چرخش اسپیندل در ارت?اع شناورهای C و D تغییر حاصل خواهد شد) ......50
شکل (2– 35): (از این اسپیندل برای کنترل مستقیم بودن است?اده می شود. اگر سوراخ مستقیم باشد با چرخش اسپیندل تغییری در ارت?اع A و B حاصل نخواهد شد. اگر سوراخ مستقیم نباشد، ارت?اع ها تغییر خواهد کرد) .......51
شکل (2–36): با است?اده از اجزای وسایل پنوماتیکی می توان به راحتی اندازه گیری های محاسباتی  را ایجاد کرد ....52
شکل (2–37): اندازه گیری محاسباتی بر پایه اصول نوموگرا? ....52
شکل (2–38): کاربرد المان های اندازه گیری از نوع تماسی و گسترش اندازه گیری های پنوماتیکی .......53
شکل (2–39): اندازه گیرهای پنوماتیکی تماسی .....54
شکل (2–40): است?اده از المان های نوع سوم که در آن ها تماس ?لز – ?لز وجود دارد بهتر از المان های نوع دوم است .......56
شکل (2–41): است?اده از اندازه گیر پنوماتیکی برای سنجش چندین بعد .......57
شکل (2–42): یک نمونه کمپراتور پنوماتیکی با است?اده از المان نوع اول ،دوم و سوم .58
شکل (2–43): تجهیزات به کار ر?ته در کمپراتور پنوماتیکی بر اساس دبی جریان 59
شکل (2–44): در کمپراتورهای پنوماتیکی، تلرانس ها در مقیاس طویل پخش می شوند و  باعث کاهش خطای چشم   می شوند .....60
شکل (2–45): نمونه ای از بزرگنمایی کمپراتور پنوماتیکی ...61
شکل (2-46): معر?ی برخی از اصطلاحات مختص اندازه گیری در شکل .62
شکل (2-47): نمایش اندازه گیری های داخلی و خارجی و ارتباط بین دبی هوای عبوری و علامت مثبت یا من?ی ......63
شکل (2–48): منحنی مشخصه سیستم تغییر ?شار هوایی ..64
شکل (2–49): یک نمونه گلویی کمپراتورهای هوایی ?شاری ......65
شکل (2–50): مدار اندازه گیری داخلی ( اندازه گیر بوش ها و غیره) 67
شکل (2–51): مدار یک ?لومتر ..68
شکل (2–52): سنجه با سه اری?یس ...69
شکل (2–53): کمپراتور هوایی سرعتی جهت کنترل صا?ی سطح ......69
شکل (3–1): یک نمونه کمپراتور بروکس .72
شکل (3–2): میکروکاتور در حالت باز شده ......74
شکل (3–3): سمت چپ کمپراتور سیگما در حالت کلی و سمت راست مانیزم عمل کننده .76
شکل (3–4): تجهیزات یک کمپراتور مکانیکی – نوری .78
شکل (3–5): مکانیزم عمل کننده کمپراتور مکانیکی – نوری ......80
شکل (3–6): سمت راست (کمپراتور الکتریکی به طور کامل ) و سمت چپ پل وتسون .......81
شکل (3–7): سمت راست کمپراتور مایعی (مدار کمپراتور ) و سمت چپ نمای دستگاه در حالت کلی ....84

?هرست جداول
جدول (2-1): ضرایب تبدیل برای واحدهای ?شار ..16
جدول (2–2): سیستم های موازنه شده در بزرگنمایی ها و رنج های مختل? ..33
جدول (2–3): کاربرد اندازه گیری پنوماتیکی (اندازه گیری سوراخ های کوچک، قطعات پرداخت شده دقیق، قطعات شکننده، اندازه گیری های از راه دور و بازرسی چندین مشخصه از قطعه کار) توسط اندازه گیر پنوماتیکی ......44
جدول (2 – 4): المان های اندازه گیری، تقریبا با هر گونه نیازهای اندازه گیری به طور مطمئن سازگار خواهند بود ....56
جدول (2–5): رابطه بین تلرانس و  بزرگنمایی .....60

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین این سایت توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه دانشجوئی یویاز میباشد

. . . . . . . . . . . . . . .